Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Produksjonsliste
Program
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Viser 89 produksjoner
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 8 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst, Kulturarv • 7 - 10
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Visuell kunst • 4 - 4
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 år - VG3
Musikk • 4 - 4
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Kulturarv • 9 - 9
Musikk • 1 - 10
Kunstarter i samspill • 8 - VG3
Film • 4 - 7
Scenekunst • 8 - VG3
Scenekunst • 8 - VG3
Kulturarv • 8 - VG3
Litteratur • 5 - 7
Musikk • 8 - VG3
Kulturarv • 7 - 10
Film, Kulturarv • 5 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 4
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Musikk • 5 - 7
Litteratur • 6 - 6
Musikk • VG1 - VG3
Film • 8 - 10
Litteratur • 8 - VG3
Kulturarv, Kunstarter i samspill • 1 - VG3
Film • 5 - 7
Musikk, Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 10 - 10
Litteratur • 8 - VG2
Litteratur, Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur, Visuell kunst • 5 - 5
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 4 - 4
Film • 8 - 10
Scenekunst • 8 - VG3
Scenekunst • 10 - VG3
Scenekunst, Musikk • 8 - VG3
Litteratur, Musikk • 1 - 4
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 8 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Kulturarv • 9 - VG3
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Musikk • 1 - 4