trondelag

Aktuelt

Programslipp 29.-30. mars er avlyst!

Programslipp 29.-30. mars er avlyst!

På grunn av sviktende påmelding til programslippet er vi dessverre nødt til å avlyse programslippet 2017. Med så lav påmelding som vi har fått i år kan vi ikke forsvare ressursbruken. Det har vært spesielt lav påmelding fra de Videregående skolene.

Slik vi ser det er dette en fin anledning til å gå inn i en grundigere dialog med kommunene og Videregående opplæring. Kommunemøtet gjennomføres derfor som planlagt, men flyttes til Trondheim. Vi har sendt ut et eget brev på det. Når det gjelder Videregående opplæring tar vi kontakt om kort tid for å avtale møter.
Med vennlig hilsen
DKS-teamet i Sør-Trøndelag

Last ned programfoldere for dette skoleåret

Last ned programfoldere for dette skoleåret

Her finner du programomtale av hele tilbudet som vi sender ut skoleåret 2016/17: et tilbud for grunnskole og et for videregående skoler. 

  test