trondelag

Aktuelt

Turnéprogrammet for neste skoleår er publisert

Turnéprogrammet for neste skoleår er publisert

Nå er det mulig å gå inn på siden til din skole for å hvilke datoer Den kulturelle skolesekken kommer på besøk. Vi ber dere studere tilbudet og bruke dette i planleggingen av det kommende skoleåret.

Innen 24. juni vi vi ha beskjed fra dere om eventuelle endringsforslag.

Publisert:10.06.16

Les mer

Last ned programfoldere for neste skoleår

Last ned programfoldere for neste skoleår

Her finner du programomtale av hele tilbudet som vi sender ut skoleåret 2016/17: et tilbud for grunnskole og et for videregående skoler.

Publisert:26.04.16

Les mer 

  test